Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2557
31 มี.ค. 57 - 31 มี.ค. 57

งานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2557
บริเวณวนอุทยานพนมสวาย ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์
วันที่ 31 มีนาคม 2557


จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริการส่วนตำบลนาบัว วนอุทยานพนมสวายและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวายเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งจะส่งเสริมงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ให้เป็นงานประเพณีที่สำคัญ

ร่วมกิจกรรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเขาพนมสวายเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชมขบวนแห่ที่สวยงามตระการตาจากชุมชนในพื้นที่เขตตำบลนาบัวและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 4 ตำบล

กลับขึ้นด้านบน