Facebook Twitter
gPlus 
-

งานมหัศจรรย์พนมรุ้ง “สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แห่งวนัมรุง”
4 เม.ย. 57 - 6 เม.ย. 57

งานมหัศจรรย์พนมรุ้ง “สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แห่งวนัมรุง”
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2557


พบความอัศจรรย์ของปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินเก่าแก่ศิลปะขอมโบราณผ่านการเวลามาร่วมพันปี จากการรังสรรค์ด้วยภูมิปัญญาอันแยบยลของคนโบราณ ถ่ายทอดความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาฮินดูไศวะนิกาย ที่วิจิตรงดงามผ่านลายสลักบนหินนับร้อยนับพันก้อน ก่อร่างสร้างจนเกิดเป็นความยิ่งใหญ่แห่งเทวสถานบนยอดภูเขาไฟสูงที่ดับสนิทแล้ว หนึ่งในหกลูกสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ชมและสัมผัสปรากฏการณ์แสงแรกแห่งอรุณรุ่งพระอาทิตย์ฉายแสงผ่านศิวลึงค์ตัวแทนแห่งพระศิวะ ตรง 15 ช่องบานประตูของปราสาทพนมรุ้ง ถือเป็นความเชื่อและความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นดำเนินชีวิตในวันใหม่

วันที่ 4 – 6 เมษายน 2557 เวลา 06.00 น. ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พนมรุ้ง

วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 06.30 น. ชมขบวนแห่พระนาง ภูปตินทรลักษมีเทวี พระนางจริยาและเทพพาหนะทั้งสิบ

วันที่ 5 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. และวันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 15.30 น. ชมการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม

วันที่ 5 – 6 เมษายน 2557 เวลา 20.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นบ้านในบริเวณ “ตลาดย้อนยุคเมืองแป๊ะ” ชมและเลือกซื้อสินที่ระลึก ณ บริเวณหมู่บ้าน OTOP

กลับขึ้นด้านบน