Facebook Twitter
gPlus 
-

งานกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
16 มี.ค. 57 - 22 มี.ค. 57

งานกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ
ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2557


อำเภอชุมแพ ขอเชิญร่วมงานกาชาดประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และยังเป็นการประชาสัมพัรธ์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเป็นการหารายได้ของกิ่งกาชาดอำเภอชุมแพ

ในงานพบกับการออกร้านกิจกรรมกาชาด การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม การประกวดนางสาวชุมแพ และชมมหรสพตลอดงาน

กลับขึ้นด้านบน