Facebook Twitter
gPlus 
-

งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2557
5 มี.ค. 57 - 5 มี.ค. 57

งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2557
บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
วันที่ 5 มีนาคม 2557


งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 5 มีนาคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมืองผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน

โดยในงานจะมีพิธีขบวนแห่เครื่องสักการะจาก 9 อำเภอ จากศาลหลักเมืองเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ด้วยเครื่องสักการะตามแบบล้านนาไทย และทำพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา
กลับขึ้นด้านบน