Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณี “นมัสการพระธาตุแช่แห้ง”
9 มี.ค. 57 - 15 มี.ค. 57

งานประเพณี “นมัสการพระธาตุแช่แห้ง”
ณ วัดแช่แห้งพระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน
ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2557


ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง สืบสานตำนานพระธาตุประจำปีเถาะ

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การตีกลองปูจา ตีกลองแอว สาธิตงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีเมืองน่าน ขบวนแห่ครัวทาน ตักบาตร การปฏิบัติธรรมธุดงควัตร เทศมหาชาติ การประกวดบอกไฟ โคมไฟโบราณกลับขึ้นด้านบน