Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง
9 มี.ค. 57 - 15 มี.ค. 57

ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่
ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2557


ร่วมทำบุญตักบาตร ทุกเช้าตลอดงาน มีขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮจากทุกอำเภอและตำบลต่างๆ ในจังหวัดแพร่

มีพิธีที่เกี่ยวข้องในงานประเพณี เช่น พิธีเลี้ยงผีเจ้าพ่อหลวงก้อม, พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ,พิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต,พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ,พิธีทานตุงผ้า ๒๐ วาและตุงต่างๆ พิธีทำบุญถวายทักษิณานุปทาน, พิธีเดินขึ้นไหว้พระธาตุดอยเล็งหลังจากทำบุญตักบาตรที่วัดพระธาตุช่อแฮเสร็จ
กลับขึ้นด้านบน