Facebook Twitter
gPlus 
-

งานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 10
17 มี.ค. 57 - 17 มี.ค. 57

งานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 10
ณ บริเวณวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 มีนาคม 2557


- พิธีบวงสรวงนายขนมต้ม ณ อนุสาวรีย์นายขนมต้ม สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินงานโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- งานชกมวยไทยอาชีพ “ศึกมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก” ณ วัดหลังคาขาว (ตรงข้ามวัดมหาธาตุ) ดำเนินงานโดยความร่วมมือระหว่าง ททท. และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้จัดให้มีการชกมวยไทยคู่พิเศษคือ คู่บัวขาว บัญชาเมฆ และ Weichao Chen

- กิจกรรมสาธิตหัตถศิลป์ไทย ทั้งการสักยันต์ การเขียนยันต์ การตีดาบอรัญญิก การแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย

- พิธีไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 10 โดยมีแนวคิดการนำเสนอจัดพิธีไหว้ครูมวยไทย พิธีครอบครูมวยไทย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนประเพณีไหว้ครูมวยไทย การจัดพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์ไทยและทหารกล้าของไทย ที่ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยไว้ คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าเสือ และพระยาพิชัยดาบหัก การรำไหว้ครูโดยนักกีฬามวยไทยที่เข้าร่วมพิธีทุกคน
กลับขึ้นด้านบน