Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 13
22 ก.พ. 57 - 24 ก.พ. 57

งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 13
ณ ลานดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
ระหว่างวันที่ วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2557


บ้านป่าเหมี้ยง ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เชิญเที่ยว "เทศกาลดอกเสี้ยวบาน ครั้งที่ 13" ประจำปี 2557 ณ ลานดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

สำหรับการจัดงานในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างหลากหลาย เหมือนกับทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยว จะได้ชมความสวยงามของดอกเสี้ยวที่จะบานสพรั่งเต็มภูเขาแล้ว ยังจะได้ชิมอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของหมู่บ้าน อาทิ ยำไข่แจ้ซ้อน ยำใบเหมี้ยง ชิมชาใบเหมี้ยง ชิมกาแฟสด นอกจากนี้ บริเวณงาน ยังจะมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าโอท็อป และเลือกซื้อผ้าทอและผ้าย่อมสีอันขึ้นชื่อของอำเภอเมืองปานอีกด้วย

กลับขึ้นด้านบน