Facebook Twitter
gPlus 
-

งานแข่งขันวัวเทียมเกวียนอำเภอบ้านลาด
21 ก.พ. 57 - 23 ก.พ. 57

งานแข่งขันวัวเทียมเกวียนอำเภอบ้านลาด
ณ บริเวณลานทุ่งนา จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557


แข่งขันวัวเทียมเกวียนอำเภอบ้านลาด ปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “การแข่งขันวัวเทียมเกวียนอำเภอบ้านลาด ปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557

ชมมหกรรมกีฬาพื้นบ้านและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวเมืองเพชรบุรี ณ บริเวณลานทุ่งนา ริมถนนเพชร โดยอำเภอบ้านลาด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดการแข่งขันวัวเทียมเกวียน อำเภอบ้านลาด ประจำปี 2557เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านที่ชาวเมืองเพชรนิยมเล่นหลังช่วงเสร็จสิ้นจากการทำนา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ภายในงานมีกิจกรรมที่สร้างความคึกคักให้กับนักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเร้าใจกับกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านของคนเมืองเพชรมากมาย อาทิ
-การแข่งขันวัวเทียมเกวียนประเภทความเร็ว
-การแข่งขันวัวเทียมเกวียนประเภทสวยงาม
-การแข่งขันวัววิ่งลู่
-การล้มวัวด้วยมือเปล่า
-การแข่งขันวัวเทียมไถ
-การแข่งขันจับหมูป่า
-การแข่งขันวัวลาน
-การแสดงรำวงย้อนยุค
-การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP
ทั้งยังมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมืองเพชรอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด โทร. 0 3249 1316
นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบุรียังมีวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองให้นักท่องเที่ยว แวะกราบไหว้ทำบุญ เสริมความเป็นศิริมงคลให้กับชีวิต อาทิ วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดมหาธาตุวรวิหาร และชมพระธาติฉิมพลี พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดข่อย พุทธศิลป์แห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบุรี ภายนอกพระธาตุองค์นี้ ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นสกุลชั้นเมืองเพชร ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปเมืองเพชร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ท่องเที่ยวต้อนรับหน้าร้อนปีนี้ มาจังหวัดเพชรบุรีทั้งที อย่าลืมแวะกินข้าวแช่เมืองเพชร ลอดช่องน้ำตาลโตนด ไอศกรีมลูกตาลสดคลายร้อน
กลับขึ้นด้านบน