Facebook Twitter
gPlus 
-

มหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด ครั้งที่ 12
20 ก.พ. 57 - 23 ก.พ. 57

มหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด ครั้งที่ 12
ณ บริเวณกระโจมไฟเกาะปู บ้านแหลมหิน ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 24.00 น.


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง (อบต.หนองคันทรง) ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 24.00 น.ณ บริเวณกระโจมไฟเกาะปู บ้านแหลมหิน ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารทะเล เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมง อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์กระโจมไฟเกาะปู ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตราด กิจกรรมภายในงานฯ อาทิ การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงดนตรี ณ เวทีกลาง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ ภายในงานฯได้อีกด้วย
กลับขึ้นด้านบน