Facebook Twitter
gPlus 
-

กิจกรรมวัน มาฆบูชา ณ วัดสระเกศ
12 ก.พ. 57 - 16 ก.พ. 57

กิจกรรมวัน มาฆบูชา ณ วัดสระเกศ
วัดสระเกศ ภูเขาทอง
ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2557


วันมาฆบูชา 14 กุมภาพันธ์ 2557 ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป, ฟังพระธรรมเทศนา,เวียนเทียน, สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ วัดสระเกศ และวัดใกล้บ้านทั่วประเทศ

พิเศษ กิจกรรมวันมาฆบูชาสำหรับนักเรียน นักศึกษา น้องๆ เยาวชน อาทิ
-พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
-การตอบปัญหาธรรมะ
-การบรรยายธรรม
-สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

จัดงานระหว่าง 12-16 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 09.00 น. - 20.00 น. ณ ศูนย์กลางจัดงานวัดสระเกศ ภูเขาทอง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์
เวลา 07.00 น. ร่วมกันตักบาตร ณ บริเวรรอบบรมบรรพต
เวลา 19.00 น. ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ
เวลา 20.00 น. ประกอบพิธีเวียนขึ้นไปบนบรมบรรพต

โดยภายในงานเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเขียนชื่อ - สกุลลงในแผ่นใบโพธิ์รูปหัวใจ เพื่อนำแผ่นทองไปหล่อเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) จำลอง ไว้บริเวณลานโพธิ์ หรือ สวนสมเด็จพระพุฒาจารย์ ให้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนสืบไป นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เครื่องใช้ มากมาย ภายในงานมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย และดารา ศิลปิน พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน จำนวนมาก ร่วมพิธีในคราวครั้งนี้

กลับขึ้นด้านบน