Facebook Twitter
gPlus 
-

งานกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี 2557
11 ก.พ. 57 - 17 ก.พ. 57

งานกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี 2557
บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง(เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี)
ระหว่างวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2557


ขอเชิญร่วมงาน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี 2557” ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2557 Lim Ko Neaw Goddess Celebration 2014 (11 - 17 February 2014)

วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม 3 อารยธรรมปัตตานี (เวทีริมแม่น้ำปัตตานี)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.00 น.พิธีเปิดงานมหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 04.00 น.เป็นต้นไป พิธีแห่ ลุยน้ำ ลุยไฟ
วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 การแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย ชิงแชมป์ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 8
- ชมนิทรรศการภาพวาด และภาพถ่าย ในโครงการแผ่นดินทอง
- ชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
- การออกร้านจำหน่ายของดีชายแดนใต้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)
- การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมือง 3 วัฒนธรรม
- การแข่งขันแรลลี่ท่องเที่ยว 3 ชุมชน 3 วัฒนธรรม
- นิทรรศการนำเสนอผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เชิญชม ...นิทรรศการภาพถ่าย หนังสั้น ศิลปะ ดนตรี “ตามรอย...แผ่นดินทอง” สัมผัสภาพถ่ายชุด “ตามรอย...แผ่นดินทอง” แยกเป็นหมวดหมู่ ทั้งภาพอดีต-ปัจจุบัน ภาพถ่าย เรื่องเล่า วีดีทัศน์ชุด ‘ตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว’ และ ‘ภาพยนตร์สั้นชายแดนใต้’ ละครใบ้คนหน้าขาว ‘อั๋น-ไพฑูรย์ ไหลสกุล’ วาดภาพเหมือนโดย ‘โกสินทร์ ขาวงาม’ อ่านบทกวีโดยกวีซีไรต์ประจำปี 2556 ‘อังคาร จันทาทิพย์’ และเพื่อนกวี พร้อมพรั่งด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชายแดนใต้ ดนตรี ลานกิจกรรมครอบครัว ฯลฯ

พิเศษ !! ร่วมอบรมเทคนิคการแสดงละครใบ้ การวาดภาพเหมือน การเขียน และการถ่ายภาพ

กิจกรรมสร้างสรรค์ ในงาน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี 2557” วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว)

สอบถามรายละเอียดกลุ่มเฌอบูโด โทร. 08-1748-8429

พร้อมทั้งความบันเทิงและเพลิดเพลินกับการแสดงงิ้ว และมโนราห์ ทุกคืน ตลอดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวกลับขึ้นด้านบน