Facebook Twitter
gPlus 
-

งานสืบสานวัฒนธรรมผ้าทอพื้นบ้านของดีฟากท่า ประจำปี 2557
6 ก.พ. 57 - 7 ก.พ. 57

งานสืบสานวัฒนธรรมผ้าทอพื้นบ้านของดีฟากท่า ประจำปี 2557
ณ สนามกีฬาโรงเรียนฟากท่าวิทยา
ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2557


อำเภอฟากท่า โดยความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงานงานสืบสานวัฒนธรรมผ้าทอพื้นบ้านของดีฟากท่า ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง และส่งเสริมการจำหน่ายผ้าทอและผลิตผลทางการเกษตร

พบกับกิจกรรมภายในงาน
- หมอลำซิ่งคณะบัวผันทั้งโส ชุดใหญ่เต็มวง
- การเดินแบบผ้าทอ
- ประกวดพืชผลทางการเกษตร
- อาหารพื้นบ้าน
- ประกวดนักร้องแดนเซอร์

กลับขึ้นด้านบน