Facebook Twitter
gPlus 
-

งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557
7 ก.พ. 57 - 9 ก.พ. 57

งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557
หมู่บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2557


งานศิลปะหัตกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 24 พบกับขบวนรถหัตถกรรม ปีนี้พิเศษ พบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่กำลังจะสูญหายไป

กำหนดจัดงานศิลปะหัตกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ที่หมู่บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ทราบ ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานแกะสลักที่มีคุณภาพดี ราคาถูก มีคุณค่าทางศิลปะ

กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย
- ขบวนรถหัตถกรรม
- กิจกรรมการแสดง ณ เวทีศูนย์หัตถกรรม
- กิจกรรมเดินเส้นแต่งสี ลงรักปิดทอง แกะสลัก
- กิจกรรมการประกวดน่าร้านน่ามอง
- กิจกรรมบนเวทีหมู่บ้านถวายสองฝั่งคลอง
- การประกวดแข่งขันกลองมองเซิง
- ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
- แข่งขันแกะสลัก และแข่งขันทำลาบพื้นเมือง
- การจำหน่ายสินค้างานไม้แกะสลักฝีมือดี ของตกแต่งบ้าน
- ของที่ระลึกมากมายในราคาย่อมเยา

นอกจากนี้ ปีนี้จะนำเอาศิลปะการแสดงท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วย เพื่อเป็นอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านบางประเภทที่กำลังจะสูญหายไป บ้านถวาย เป็นต้นกำเนิดของงานไม้แกะสลักและงานหัตถกรรมหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นแกะสลักไม้เป็นลวดลายต่างๆ การเดินเส้น การลงรักปิดทองฯลฯ เนื่องจากประชาชนบ้านถวายมีฝีมือทางด้านการแกะสลัก ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ทำรายได้ให้กับประชาชนบ้านถวาย และหมู่บ้านใกล้เคียง ทำให้หมู่บ้านถวายเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลักที่เป็นที่รู้จักและยอมรับจากทั่วโลก


กลับขึ้นด้านบน