Facebook Twitter
gPlus 
-

งานพิธีทำบุญ ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 17
13 ก.พ. 57 - 13 ก.พ. 57

งานพิธีทำบุญ ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 17
ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ราชประสงค์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557


มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เชิญร่วมงานพิธีทำบุญ ‘ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ ๑๗’ เนื่องในวันมาฆบูชา ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน ๙๙ รูป พร้อมส่งต่อหนังสือให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ โดย คุณบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบ และงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิสงฆ์ วัดป่ารวมธรรม จังหวัดอุดรธานี โดยรับเมตตาจาก พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ราชประสงค์ พร้อมร่วมบริจาคโลหิต

เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น ๒๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๔ ๐๐ น. ในวันเดียวกัน
กลับขึ้นด้านบน