Facebook Twitter
gPlus 
-

งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 28
14 ก.พ. 57 - 23 ก.พ. 57

งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 28
พระนครคีรี หรือเขาวัง
ระหว่างวันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2557


งานพระนครคีรี-เมืองเพชร เป็นงานประเพณีของจังหวัดเพชรบุรีที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อฟื้นฟูธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี และในปีนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับกรมศิลปกร อบจ.เพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทไทยเบฟเวอรเรจจำกัด(มหาชน) กำหนดจัดงาน พระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ในแนวความคิด ลั่นทมขาวห่ม ร่มรอบพระนครคีรี 155 ปี ธานีมไหสวรรย์

โดยกิจกรรมภายใน “งานพระนครคีรี – เมืองเพชร" จะมี
- การประกวดหนุ่มลุ่มน้ำเพชร
- การประกวดนางสาวเพชรบุรี
- ประกวดหนูน้อยพระนครคีรี
- การประกวดรำวงย้อนยุค
- ขบวนแห่อันสวยงาน
- การแสดงพลุ
- ดูดาว
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชาติอาเซียน
- หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
- งานสกุลช่างเมืองเพชร
- การออกร้านสินค้าโอท็อป
- งานเทศมหาชาติ และเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร
- กิจกรรมมอเตอร์โชว์
- การออกสลากาชาด

และในเวทีกลางได้มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันจัดการแสดงทุกคืน ก่อนชมคอนเสิร์ตนักร้องดัง


กลับขึ้นด้านบน