Facebook Twitter
gPlus 
-

งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน 2557
4 ก.พ. 57 - 8 ก.พ. 57

งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน 2557
บริเวณอุทยานวีรชนชาวบ้านบางระจัน
ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2557


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมรำลึกและสดุดีแก่เหล่าวีรชนผู้กล้าชาวบ้านบางระจัน ในงาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณอุทยานวีรชนชาวบ้านบางระจัน และวัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

โดยภายในงานมีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจ ได้แก่
- หน่วยงานในภาครัฐและเอกชนร่วมกันวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณวีรชนที่ได้สละชีพเพื่อรักษาชาติบ้านเมือง
- การสวนสนามของทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ลูกเสือชาวบ้าน
- ตอนกลางคืนจะมีมหรสพต่างๆ การแสดงแสง สี เสียง ในเรื่องวีรกรรมการต่อสู้กับข้าศึกในอดีต ให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ยอมสละชีพเพื่อปกป้องเอกราชของชาติไทย มีการเล่นกีฬาพื้นบ้าน
- การจำหน่ายสินค้าของดี 4 จังหวัด คือ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี และจังหวัดหวัดสิงห์บุรีกลับขึ้นด้านบน