Facebook Twitter
gPlus 
-

งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร
21 ม.ค. 57 - 31 ม.ค. 57

งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร
ณ บริเวณวัดท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557

เพื่อเป็นการนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้แพร่หลายมากขึ้น ภายในงานชมความอลังการของประเพณีไหลเรือไฟ ประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร ชมขบวนบุปผาชาติสวยงามตระการตาจากทุกอำเภอของจังหวัดพิจิตร การแสดงบนเวทีกลางน้ำ การจัดนิทรรศการ จำหน่ายสินค้า OTOP และชมฟรีคอนเสิร์ต ศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทยทุกคืนกลับขึ้นด้านบน