Facebook Twitter
gPlus 
-

งานพ่อขุนเม็งรายมาหาราช ประจำปี 2557
26 ม.ค. 57 - 4 ก.พ. 57

งานพ่อขุนเม็งรายมาหาราช ประจำปี 2557
ณ ฝูงบิน 416 เชียงราย หรือสนามบินเก่า จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557


งานพ่อขุนเม็งรายมาหาราช จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1805 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนา ตลอดจนเป็นการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ การแสดงมหรสพการละเล่นบันเทิง และเพื่อจัดหารายได้สำหรับกิจการที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน และงานสาธารณกุศลของจังหวัดเชียงราย

ในช่วงเช้าของวันที่ 26 มกราคม 2557 จะมีการประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพญามังรายมหาราช ณ วัดงำเมือง จากนั้นจะประกอบพิธีบวงสรวง สืบชะตา ทำบุญเมืองเชียงราย และพิธีไหว้สาพญามังราย ณ บริเวณราชานุสาวรีย์พญามังรายรายมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพญามังรายมหาราช ที่ได้สร้างเมืองเชียงรายขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 ด้วยเครื่องสักการะแบบล้านนา และพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2557 ที่ลานพระราชานุสาวรีย์พญามังรายรายมหาราช ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า ในส่วนของการจัดงาน ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการและอำเภอ การออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กิจกรรมการประกวดการแสดงบนเวทีกลาง และกิจกรรมบันเทิงมากมาย

การออกร้านกาชาดว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้มีการออกร้านมัจฉากาชาด และได้จัดจำหน่ายสลากกาชาดจำนวน 100,000 ฉบับ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัยและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ สำหรับกิจกรรมความบันเทิง มีคอนเสิร์ตจากศิลปิน นักร้อง ภาพยนตร์ สวนสนุก และการจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน โรงงาน ทีจะมีวางจำหน่ายตลอดงานด้วย.


กลับขึ้นด้านบน