Facebook Twitter
gPlus 
-

งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ 2557
21 ม.ค. 57 - 29 ม.ค. 57

งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ 2557
บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 21 – 29 มกราคม 2557 รวม 9 วัน 9 คืน


จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21 – 29 มกราคม 2557 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มะขามหวานเพชรบูรณ์ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรด้วยการประกวดพืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ

ภายในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 จัดให้มีการประกวดผลผลิตมะขามหวานสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ พันธุ์ประกายทอง พันธุ์ศรีชมภู พันธุ์สีทอง พันธุ์ขันตีและพันธุ์อื่นๆ การประกวดขบวนแห่รถมะขามหวาน/ธิดามะขามหวาน การประกวดนางสาวนครบาล การออกร้านแสดงนิทรรศการของดีของภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตลาดนัดมะขามหวาน และพืชผลทางการเกษตรและพันธุ์ไม้ การออกร้านกาชาด

พิธีเปิดวันที่ 21 มกราคม เวลา 15.30 น. ชมขบวนแห่ที่สวยงามจากศาลากลางจังหวัดหลังเก่าไปยังศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่

เริ่มพิธีเปิดงานเวลา 18.00 น. โดยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน

ขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวชมงาน มะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2557 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

กลับขึ้นด้านบน