Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลร่มบ่อสร้างสันกำแพง 2557
17 ม.ค. 57 - 19 ม.ค. 57

เทศกาลร่มบ่อสร้างสันกำแพง 2557
ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17 - 19 มกราคม 2557


เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 - 19 มกราคม 2557 ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการทำร่มบ่อสร้าง เอกลักษณ์หนึ่งของชาวเชียงใหม่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

กิจกรรมภายในงาน
- สัมผัสงานผีมือของชาวบ่อสร้าง
- ขบวนแห่วัฒนธรรมรถประดับร่ม
- การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง "แม่ญิงงามขี่รถถีบกางจ้อง"
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หาดูได้ยาก

โดยมีการจัดงานในลักษณะ Street Fair ซึ่งใช้พื้นที่ของหมู่บ้านบ่อสร้าง ที่ขนานกันตลอดแนวถนน ตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้านไปจนถึงท้ายหมู่บ้าน ระยะทาง 1 กม.

กลับขึ้นด้านบน