Facebook Twitter
gPlus 
-

สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ@จ.พระนครศรีอยุธยา
31 ธ.ค. 56 - 1 ม.ค. 57

สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ@จ.พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระอุโบสถกลางน้ำ มรดกธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 1 มกราคม 2557


กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ และกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวิถีบุญ

ในปีนี้ทางททท. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา จัดงาน “ สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ” ขึ้นที่ พระอุโบสถกลางน้ำ มรดกธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ที่มีความสงบร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่เหมาะสมแห่งการสวดมนต์เพื่อนต้อนรับปีใหม่ด้วยความมีสิริมงคลเป็นอย่างยิ่ง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมหลักๆ คือ การชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถกลางน้ำรับฟังพุทธประวัติและอานิสงส์แห่งการสวดมนต์ การฟังเทศน์มหาชาติประกอบการแสดง ชมนิทรรศการพระธาตุประจำปีเกิด และเส้นท่องเที่ยว 12 เดือน การฟังพระธรรมเทศนา และสุดท้ายร่วมกันทำจิตใจให้สงบและสวดมนต์พร้อมกันในเวลาเที่ยงคืนและอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในโครงการนี้ก็คือ “ กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สัมผัส วิถีบุญ ” โดยทั้ง 9 วัดจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและพลังให้จิตใจทั้งในด้านสุขภาพ การงาน ความสำเร็จ ความสุข เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน “ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธและกิจกรรมไหว้พระ 9 วัดสัมผัสวิถีบุญ ” ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

กลับขึ้นด้านบน