Facebook Twitter
gPlus 
-

งาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2556
13 ธ.ค. 56 - 22 ธ.ค. 56

งาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2556
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนคร-ศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2556


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนคร-พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2556” ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2556 (รวม 10 วัน) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนคร-ศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2534

การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ในปีนี้มีการจัดกิจกรมต่างๆ มากมาย ซึ่งจะเริ่มด้วยพิธีบวงสรวงพระเจ้าอู่ทองและพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 และมีพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2556 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556

ภายในงานมีกิจกรรรม อาทิ
- การออกร้านกาชาด
- การแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP
- การออกร้าน นิทรรศการผู้สนับสนุนการจัดงาน
- มหกรรมไก่ชน พื้นเมืองไทย
- การแสดงดนตรีพื้นบ้าน
- การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
- การแสดงรำวงย้อนยุค
- การแสดงแสง เสียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ชุด ยอยศยิ่งฟ้า ศรีอยุธยามรดกโลก” ณ วัดมหาธาตุ (10 วัน 10 คืน)
บัตรเข้าชมราคา 200 บาท และ 500 บาท

กำหนดการแสดง
วันศุกร์ที่ 13 , วันจันทร์ที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556
กำหนด การแสดงวันละ 1 รอบ เวลา 19.30 น. - 20.30 น.

วันเสาร์ที่ 14 , วันอาทิตย์ที่ 15 , วันศุกร์ที่ 20 , วันเสาร์ที่ 21 , วันอาทิตย์ที่ 22
กำหนด การแสดงวันละ 2 รอบ (รอบที่1 เวลา 19.00 น. - 20.00 น.) (รอบที่2 20.30 น. - 21.30 น.)

ก่อนที่ทุกท่านจะเข้าชมการแสดงแสง เสียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ณ วัดมหาธาตุ ขอเชิญสัมผัสกับการจำลองบรรยากาศหน้างานสมัยกรุงศรีอยุธยา (ตลาดย้อนยุค) โดยใช้เงินพดด้วงแลกซื้ออาหารไทยคาว-หวาน ณ วัดหลังคาขาว ซึ่งท่านสามารถที่จะเลือกซื้ออาหารและนั่งชมการแสดง บรรยากาศย้อนยุคที่หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2556”

สอบถามรายละเอียดได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
โทร. 0 3524 6076-7,0 3532 2730
หรือที่ทำการปกครองจังหวัด (เสมียนตราจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น
โทร. 0 3533 6563, 0 3533 5244กลับขึ้นด้านบน