Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 2556
1 ธ.ค. 56 - 12 ธ.ค. 56

งานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 2556
งวันที่ 1-12 ธันวาคม 2556
ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี


จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เฉลิมฉลอง 121 ปี อุดรธานี กำหนดจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2556 ที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

สำหรับจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามมาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อ ร.ศ. 112 หรือเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2436 เป็นต้นมา แต่ยังไม่มีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และกระทำร่วมกันของชาวอุดรธานีทั้งจังหวัด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2502 สมัยนายจินต์ รักการดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีการริเริ่มจัดงานบวงสรวง สักการะบูชา และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่ปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องชาวอุดรธานีมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พร้อมเฉลิมฉลองงานบวงสรวงเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม โดยใช้ชื่องานว่า “ งานทุ่งศรีเมือง ” ต่อมา ปี พ.ศ.2532 ได้ขยายการจัดงานเป็น 12 วัน 12 คืน และ 15 วัน 15 คืน โดย 2 -5 วันสุดท้ายจะนำเงินรายได้ไปช่วยกิจกรรมสาธารณะในปีนั้น ๆ แต่ในปีนี้ลดมาเป็น 12 วัน 12 คืน

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานจัดให้มีซุ้มนิทรรศการ ของ 4 กระทรวงหลัก 2 กระทรวงรอง อาทิ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
OTOP เพื่อให้ความรู้ ความบันเทิงแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน
การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
การแสดงของเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ที่เวทีกลางอุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพลับพลาพิธีรับเสด็จ
การประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด
จัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
การแข่งชันชกมวยสากล
การประกวดวงดนตรีแชมป์ชิงแชมป์
ประกวดโปงลาง
การเดินแบบผ้าไทย
การมอบรางวัลคนดีศรีอุดรธานี
การจุดเทียนชัยในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
การจัดงานราตรีสันนิบาตสโมสรในวันที่ 12 ธันวาคม 2556
การแสดงดนตรีจากกรมศิลปากร

ทั้งนี้ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันเปิดงาน ภาคเช้าจัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อาทิ ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หลวงพ่อนาค ศาลเทพารักษ์ ภาคบ่ายจัดให้มีขบวนแห่พานบายศรีสู่ขวัญ วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี ซึ่งประดับตกแต่งจากชุมชนคุ้มวัด จากกลุ่ม 5 อำเภอ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ในการนี้จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2556 ร่วมชมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุดรธานีและร่วมชมมหรสพตลอดงาน
กลับขึ้นด้านบน