Facebook Twitter
gPlus 
-

ลอยโคม ธุดงคสถานล้านนา
16 พ.ย. 56 - 16 พ.ย. 56

ลอยโคม ธุดงคสถานล้านนา
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 –20.30 น.
ธุดงคสถานล้านนา ต.หนองหาร อ.สันทราย


งานบุญทอดกฐินล้านนาสามัคคี และพิธีจุดประทีปลอยโคมถวายพุทธบูชาเพื่อเฉลิมฉลองการทอดกฐินล้านนาสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2556

กำหนดการจัดงาน
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 –20.30 น.

ผู้จัดงาน
ศูนย์กัลยาณมิตรล้านนา ร่วมกับ ธุดงคสถานล้านนา

สถานที่จัดงาน
ธุดงคสถานล้านนา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

การเข้าร่วมกิจกรรม

งานบุญประเพณีเพื่อทอดกฐินล้านนาสามัคคีได้กำหนดกาลตามพระวินัยไว้

ตั้งแต่แรม 1 ค่า เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12 โดยคณะกัลยาณมิตรและศรัทธาสาธุชน จะร่วมถวายผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้ได้ดำรงตนอยู่ในกรอบแห่งศีล สมาธิ ปัญญา และอยู่จำพรรษาตลอดฤดูฝน ณ อารามใดอารามหนึ่ง นับว่าเป็นกาลทานอันยิ่งใหญ่ ย่อมก่อให้เกิดอานิสงส์มากมายแก่ผู้ทอดถวาย และผู้ร่วมอนุโมทนา

กิจกรรม:


13.00- 16.00 น. พิธีทอดกฐินล้านนาสามัคคี
18.30-20.30 น. พิธีเฉลิมฉลองการทอดกฐินล้านนาสามัคคี
จุดประทีปและลอยโคมถวายเป็นพุทธบูชา

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมงาน : กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจค้นก่อนเข้างาน ดังนี้
มาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัย

1. ไม่อนุญาตให้นำโคมภายนอกเข้างาน เพราะคณะกรรมการได้จัดเตรียม “โคมธรรมชัย” ซึ่งเป็นโคมมาตรฐานให้ร่วมบุญอยู่ภายในงานแล้ว
2. ไม่อนุญาตให้ซื้อขาย นำเข้า และจุดดอกไม้ไฟ ประทัด พลุ ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่ทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณงาน

มาตรการด้านการส่งเสริมศีลธรรม

1. ห้ามจำหน่าย หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณงาน
2. แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ชุดขาว หรือชุดสุภาพเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม :

1. เนื่องจากพื้นที่จัดงานรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำกัด และเส้นทางเข้างานค่อนข้างคับแคบ จึงอาจทำให้การจราจรติดขัดตั้งแต่แยกโรงพยาบาลรวมโชคไปจนถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. และอาจติดขัดมากจนไม่สามารถเข้าในบริเวณงานได้ตั้งแต่เวลา 18.30 น.
2. หลีกเลี่ยงการใช้รถทัวร์ หรือรถบัสรับส่งผู้โดยสาร เพราะไม่มีพื้นที่จอดรถใหญ่บริการ
3. สามารถเข้าร่วมงานบุญนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และคณะกรรมการจัดงานไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆ ร่วมกับบริษัททัวร์ทุกแห่ง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัย และสงบเรียบร้อยตามพุทธประเพณีที่ดีงาม จึงขอความกรุณาปฏิบัติตามทุกมาตรการอย่างเคร่งครัด ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการจัดงาน และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้กลับขึ้นด้านบน