Facebook Twitter
gPlus 
-

งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินวัดไชยมงคล ประจำปี ๒๕๕๖
15 พ.ย. 56 - 16 พ.ย. 56

งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินวัดไชยมงคล ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2556
วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


จังหวัดอุบลราชธานี เรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านตำนาน ”จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร” และร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินวัดไชยมงคล ประจำปี ๒๕๕๖ กองบุญละ ๑ บาท

เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริฑตฺโต (อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี)

เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ในการทำผ้ากฐินให้กับมาสู่สาระแห่งการประกอบกิจกุศล กฐินทาน ผสานความสามัคคี ความรู้ ภูมิปัญญา ในทุกแขนง

เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำผ้ากฐินจีวร อันเป็นผ้าที่มีความหมายทางพุทธวินัย โดยต้องอาศัยความศรัทธา ความสามัคคี และความพยายาม ของคนหมู่มาก จัดว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่

วันศุกร์ที่ ๑๕ และวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ร่วมกิจกรรมการปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ เก็บฝ้ายสายศรัทธา อิ้ว ดีด ล้อ เข็นฝ้ายสายธารธรรม เปีย ปั่นฝ้ายสายใยรัก กวักค้นสืบฝ้ายสายใยบุญ ต่ำหูกผูกสายธรรม ตัดเย็บเก็บสายใย ย้อมด้ายสายพระธรรม น้อมนำมหาบุญจุลกฐิน

สืบสานวิถีชีวิตชุมชน ร่วมถนนสายข้าว ฟังผู้เฒ่าเล่านิทาน ลูกหลานเล่นของเล่นพื้นบ้าน เล่าตำนานหนังบักตื้อ ยึดถือดนตรีพื้นเมือง เล่าเรื่องหุ่นสายเสมา ขับกล่อมสรภัญญะ แข่งชนะกลองยาว อนุรักษ์ภูมิปัญญารำฟ้อน สอนด้วยกลอนลำอีสาน ฮ่วมกันกินข้าวแลง เบิ่งการแสดงลูกหลาน สนุกสนานรำวงย้อนยุค มีความสุขเล่าขานตำนานเมืองอุบล เปี่ยมปิติล้นตักบาตรพระกัมมัฏฐาน

ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 081-8782460 หรืออีเมล chaturong-111@hotmail.com

ท่านที่จองเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ ๑,๒๙๙ กอง (๑,๒๙๙ บาท) ท่านจะได้รับมอบ ”พระพุทธเมตตามหามิ่งมงคล”เหล็กน้ำพี้ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว จำนวน ๑ องค์ (มีจำนวนจำกัดเพียง ๑,๒๙๙ องค์เท่านั้น)

กลับขึ้นด้านบน