Facebook Twitter
gPlus 
-

งานแข่งขันเรือยาว สุพรรณบุรี 2556
9 พ.ย. 56 - 10 พ.ย. 56

งานแข่งขันเรือยาว สุพรรณบุรี 2556
ณ แม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดสวนหงส์ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 9–10 พฤศจิกายน 2556อำเภอบางปลาม้า ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ในระหว่าง วันที่ 9–10 พฤศจิกายน 2556 ณ แม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดสวนหงส์ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวของ อำเภอบางปลาม้าให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน อำเภอบางปลาม้าของจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น

อำเภอบางปลาม้า เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน ดังนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งที่จัดให้มีการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นในทุกๆ ปี โดยได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมภายในงานในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ชมขบวนเรือประเพณีตักบาตรกลางน้ำ และวิถีชีวิตชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี ชมการแข่งขันเรือยาวคู่เปิดสนาม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆ การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ฯลฯ
กลับขึ้นด้านบน