Facebook Twitter
gPlus 
-

งานแข่งขันเรือยาวชิงความเป็นหนึ่งแห่งสายน้ำมูล แห่งอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์
2 พ.ย. 56 - 3 พ.ย. 56

งานแข่งขันเรือยาวชิงความเป็นหนึ่งแห่งสายน้ำมูล แห่งอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์
ลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2556


ททท. ขอเชิญร่วมชมและเชียร์แข่งขันเรือยาวชิงความเป็นหนึ่งแห่งสายน้ำมูลแห่งอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอสตึก เทศบาลตำบลสตึก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน “ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์” ประจำปี 2556 ในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2556 ณ ลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์

การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านในแถบบริเวณแม่น้ำมูล อำเภอสตึก ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 ด้วยเดิมชาวอำเภอสตึก อาศัยอยู่ริม 2 ฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งมีเรือเป็นพาหนะสัญจรและเป็นการคมนาคมที่สำคัญที่สุดในด้านการทำการเกษตรกรรม ธุรกิจการค้า รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงมีความผูกพันกับสายน้ำแห่งชีวิตนี้หลังฤดูการทำนาชาวบ้านจะนำเรือมาแข่งขันกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีเรื่อยมาจนปัจจุบัน

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอสตึก เทศบาลตำบลสตึก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ททท. กำหนดจัดงาน “ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์” ประจำปี 2556 ในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2556 ณ ลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ, ขบวนพาเหรดช้าง, การแข่งขันช้างว่ายน้ำ, การแข่งขันเรือไม้ขนาดใหญ่ ไม่เกิน 55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, การแข่งขันเรือไม้ขนาดกลาง ไม่เกิน 40 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, การแข่งขันเรือไม้ขนาดเล็ก ไม่เกิน 30 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และการแข่งขันเรือท้องถิ่น ไม่เกิน 36 ฝีพายชิงถ้วยเกียรติยศ และสามารถเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่

• เพลา เพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศึกษาแห่งใหม่พร้อมแคมป์พักแรม พร้อมกิจกรรมสนุกๆมากมาย อาทิให้อาหารแกะและม้าแคระ กิจกรรมปืนหน้าผา ขับรถ ATV พายเรือพายัค และอื่นๆอีกมากมาย

• New I-Mobile Stadium อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ชมสนามสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรก แห่งเดียวในประเทศไทยและยังได้บันทึกลงกินเนสบุ๊คว่า เป็นสนามฟุตบอลในระดับฟีฟ่าแห่งเดียวในโลก ที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลก

• ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สักการะขอพรพร้อมชมเสาหลักเมืองแฝดแห่งเดียวในประเทศไทย

• วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ขอพร “พระสุภัทรบพิตร”สีทองสุกปลั่ง องค์ใหญ่ บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว อีกทั้งเป็นที่ศึกษาพันธุ์ไม้พื้นเมืองอย่างผลของต้นโยนีปีศาจ พันธุ์ไม้เฉพาะที่หาพบได้บริเวณภูเขาไฟ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก โทร. 0 4468 1019 ต่อ 15 โทรสาร. 0 44681916
ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447 - 8 โทรสาร. 0 4451 8530

e-mail : tatsurin@tat.or.th www.tourismthailand.org/surin
www.facebook.com/TATSurinOffice หรือโทร. 1672
กลับขึ้นด้านบน