Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประจำปี 2556
15 พ.ย. 56 - 20 พ.ย. 56

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประจำปี 2556
บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2556


จังหวัดตากจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมือง จ.ตาก

กลับขึ้นด้านบน