Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดตรัง
20 ต.ค. 56 - 27 ต.ค. 56

ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดตรัง
ณ ลานเรือพระ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ถ.ตรัง-สิเกา อ.เมือง
ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2556 - 27 ตุลาคม 2556


เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและถ่ายทอดขนมธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น กระทำกันหลังวันออกพรรษา 1 วัน ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 11

- ร่วมทำบุญและชมเรือพระ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ การแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษา การแสดงมหรสพ การจำหน่ายสินค้า OTOP


กลับขึ้นด้านบน