Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
26 ต.ค. 56 - 27 ต.ค. 56

ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จ.สุรินทร์
ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2556 - 27 ตุลาคม 2556
ณ ลำน้ำมูล บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ


เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

ลำน้ำมูล สายน้ำที่เปรียบเสมือนสายเลือดใหญ่ของชาวอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนมาเป็นเวลาช้านานมากกว่า 100 ปี ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของความเป็นเมืองท่า อันมีความสำคัญด้านคมนาคมทางน้ำที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ ชาวท่าตูมจึงมีความผูกพันกับสายน้ำมูล

ดังนั้น หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวชาวท่าตูมทุกหมู่บ้านจะร่วมกันเฉลิมฉลองพร้อมร่วมรำลึกพระคุณของแม่น้ำมูล ดยนำเรือยาวมาทอดกฐินเพื่อทอดถวายพร้อมกัน และนำเรือยาวมาแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงพร้อมสร้างความสามัคคี ซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาจวบจนปัจจุบัน

จังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดจัดงาน “ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดสุรินทร์” ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ณ ลำน้ำมูล บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เทศบาลตำบลท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานบนหลังช้าง ขบวนพาเหรดวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงการแข่งขันเรือใหญ่ 55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, การแข่งขันเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ, การแข่งขันเรือยาวกลาง เรือท้องถิ่น 40 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมารและการแข่งขันเรือยาวเล็ก 30 ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ การแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และสามารถเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่

• ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ชมปราสาทปรางค์อิฐห้าหลังบนฐานศิลาแลงเดียวกันและภาพสลักนางอัปสราหินทรายที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย

• หมู่บ้านช้าง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชมวิถีชีวิตของคนเลี้ยง ช้าง ซึ่งเลี้ยงเสมือนเป็นหนึ่งสมาชิกในครอบครัว พบกับความน่ารักและแสนรู้ของโขลงช้างกว่า 300 เชือก

• หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ชมการถักทอเส้นไหมสลับซ้อนดิ้นทอง ผสมผสานลาย ราชสำนักโบราณ จนกลายเป็นผืนผ้าไหมยกทองที่สวยงามสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกกลับขึ้นด้านบน