Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๖
16 ต.ค. 56 - 22 ต.ค. 56

งานเทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๖
ณ ท่าน้ำวัดหายโศก ริมฝั่งแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองหนองคาย
ระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2556


ททท. เชิญร่วมงานเทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๖

จังหวัดหนองคาย อำเภอโพนพิสัย และเทศบาลตำบลโพนพิสัย กำหนดจัดงานเทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อสืบสานจารีตประเพณีอันดีตาม “ฮีตสิบสอง โดยจะจัดแถลงข่าวในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ท่าน้ำวัดหายโศก ริมฝั่งแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองหนองคาย

บั้งไฟพญานาค มีความเชื่อว่าพญานาคจุดขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้า ที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ไปโปรดพระมารดา เป็นเวลา 3 เดือน จึงมีทั้งเมืองมนุษย์ สวรรค์ และเมืองบาดาล ที่ต่างก็สาธุการจัดงานสมโภช ในวันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี

ในปีนี้จังหวัดหนองคาย และเทศบาลเมืองหนองคาย กำหนดจัดงานเทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยจะมีการจัดการแสดงแสง สี เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค การลอยเรือไฟบูชาพญานาค การแข่งขันเรือยาว และที่อำเภอโพนพิสัย มีการจัดงานโพนพิสัยบั้งไฟพญานาคโลก ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ นอกจากกิจกรรมชมบั้งไฟพญานาคแล้ว ยังมีการประกวดธิดานาคา การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งที่อำเภอรัตนวาปี ก็มีการจัดกิจกรรมเสริมให้นักท่องเที่ยว เช่น การแข่งขันชกมวย และจัดถนนอาหาร

ผู้ที่สนใจเดินทางมาชมความมหัศจรรย์ของบั้งไฟพญานาค และท่องเที่ยวในงานเทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย ประจำปี ๒๕๕๖ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองหนองคาย โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๐๕๗๔ เทศบาลตำบลโพนพิสัย โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๕๕๖๓-๔กลับขึ้นด้านบน