Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา งานแห่กระธูป ประจำปี 2556
13 ต.ค. 56 - 17 ต.ค. 56

งานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา งานแห่กระธูป ประจำปี 2556
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง อำเภอหนอง จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ วันที่ 13-17 ตุลาคม 2556


กำหนดจัดงานประเพณีที่ถือว่าเป็นสีสันหนึ่งของอีสานเลยทีเดียวครับ ประเพณีแห่กระธูป ปี 2556 หรือที่เรียกันว่า งานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา “งานแห่กระธูป” โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 13-17 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง อำเภอหนอง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ และสวยงาม ยังมีการปรกวดต้นกระธูป

ทั้งนี้งานแห่กระธูปถือเป็นกิจกรรม ที่ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว ในพื้นที่ และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยชาวบ้านอำเภอหนองบัวแดง จะจัดแต่งตามสไตล์อันหลายหลากของพื้นที่ อาทิ แต่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สัตว์ต่างๆในนิยาย เป็นต้น จำนวน 9 ขบวนแห่ ความยาวแต่ละขบวนกว่า 1 กิโลเมตร สุดยิ่งใหญ่อลังการ

งานแห่กระธูปจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยการทำบุญตักบาตร นำขบวนแห่ต้นกระธูปวนรอบตลาดในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวแดง จากนั้นนำต้นกระธูปไปตั้งสมโภชน์ที่วัดบ้านราษฏร์ดำเนิน บริเวณร้านประทีปหน้าพระอุโบสถ ลักษณะของร้านเป็นสี่เสาทำด้วยไม้ไผ่สูงประมาณ 1 เมตร พื้นร้านจะสานเป็นตาสี่เหลี่ยมแซมด้วยกาบกล้วย เสาแต่ละต้นถูกประดับประดาด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ต้นกระธูป และไต้น้ำมัน

ตอนกลางคืน การจุดกระธูปบูชาพระรัตนตรัยเป็นเวลา 3 คืน ได้แก่ ขึ้น 14 ค่ำ ชาวบ้านเรียกว่า จุดไต้น้ำมันน้อย ขึ้น 15 ค่ำ เรียกว่า จุดไต้น้ำมันใหญ่ และคืนข้างแรม 1 ค่ำ เรียกว่า ไต้น้ำมันล้างหางประทีป

ซึ่งขบวนแห่ต้นกระธูปจะเริ่มมาจอดไว้ที่บริเวณหน้าที่ทำการตำบลหนองบัวแดง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 ประมาณ 13.00 น.เป็นต้นไป จากนั้นจะมีคณะกรรมการการประกวดเข้าชม และจะเริ่มแห่ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลาประมาณ 8.30 น.เป็นต้นไป โดยทุกขบวนแห่ต้นกระธูปจะให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2556

กิจกรรมอื่นๆภายในงาน เช่น
• การประกวดต้นกระธูปที่ยิ่งใหญ่
• กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านและมหรสพมากมาย
• ตอนกลางคืนจะมีการแสดงฟ้อนรำ การละเล่นของแต่ละหมู่บ้าน
• การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองชัยภูมิกลับขึ้นด้านบน