Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแห่พระแข่งเรือ.. ขึ้นโขนชิงธง
19 ต.ค. 56 - 24 ต.ค. 56

ประเพณีแห่พระแข่งเรือ.. ขึ้นโขนชิงธง
อำเภอหลังสวน จ.ชุมพร
ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2556 - 24 ตุลาคม 2556"ขึ้นโขนชิงธง" การแข่งขันเรือยาวของชาวหลังสวนมีเอกลักษณ์โดดเด่นต้นฉบับหนึ่งเดียวในสยามที่มีตัดสินผลแพ้หรือชนะโดยการขึ้นโขนชิงธงเพื่อชิงธงชัยงานแห่พระแข่งเรือ

"ขึ้นโขนชิงธง" เป็นงานประเพณีเก่าแก่ของอำเภอหลังสวน ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปีจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หรือประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี โดยมีความเชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาสู่เมืองสังกัสสะในชมพูทวีปพุทธศาสนิกชนจึงเดินทางไปรับเสด็จซึ่งการเดินทางที่สะดวกในสมัยนั้นคือทางน้ำจึงมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกัน และต่อมาเกิดเป็นประเพณีแห่พระแข่งเรือ


กลับขึ้นด้านบน