Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
15 ต.ค. 56 - 19 ต.ค. 56

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมืองสกลนคร
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2556 - 19 ตุลาคม 2556ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งที่สวยงามตระการตา ร่วมติดดอกผึ้งปราสาทผึ้งโบราณ ชมการออกร้านจำหน่ายสินค้า “ของดีแซบเมืองสกล ” การแข่งขันเรือยาวที่ตื้นเต้นสนุกสนานในบึงหนองหาร พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมายกลับขึ้นด้านบน