Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลถือศีลกินเจเยาวราช
5 ต.ค. 56 - 13 ต.ค. 56

เทศกาลถือศีลกินเจเยาวราช
ณ บริเวณถนนเยาวราช
ระหว่างวันที่ 5-13 ตุลาคม 2556เขตสัมพันธวงศ์ เชิญชวนร่วมงาน "เทศกาลงานเจ เยาวราช ประจำปี 2556" ชวนชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมทานเจอย่างถูกต้องตามประเพณีดั้งเดิม เพื่อสืบสานตามประเพณีให้คงอยู่ โดยในปีนี้มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5-13 ตุลาคม 2556

ณ บริเวณถนนเยาวราช โดยภายในงานมีกิจกรรมขบวนแห่รถบุปผชาติในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งพิธีเลือก "องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม" จากสาวพรหมจรรย์ นอกจากนี้ ยังมีอาหารเจขายตลอดสองข้างทางถนนเยาวราชอีกด้วยกลับขึ้นด้านบน