Facebook Twitter
gPlus 
-

งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2556
4 ต.ค. 56 - 13 ต.ค. 56

งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2556
ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 4–13 ตุลาคม 2556จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2556 ในห้วงวันสารทไทย แรม15 ค่ำ เดือน 10 ในระหว่างวันที่ 4–13 ตุลาคม 2556 ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรและของดีเมืองกำแพงเพชร ตลอดจนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวกำแพงเพชรให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

นายประธาน ดวงพัตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง” ประจำปี 2556 เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ที่ผ่านมา ในเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ เรื่องสถานที่การจัดงาน พื้นที่การจัดงานในปี 2556 ซึ่งจะใช้บริเวณลานโพธิ์ ใช้เป็นเวทีจัดการแสดงเวทีกลาง พิธีเปิดงาน การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สถานที่จำหน่ายสินค้า OTOP

การประกวดกล้วยไข่ดิบ-สุก การแปรรูปสินค้าเกษตร การกวนกระยาสารท กองอำนวยการ และใช้สำหรับจัดรถขบวนแห่ สำหรับสนามหน้าเมืองฝั่งซ้าย บริเวณทางเข้าอำเภอเมืองฯ (หน้า ร.5) พื้นที่บนถนนสายกำแพงเพชร – พรานกระต่าย (ฝั่งตรงข้ามศาลเยาวชน) จะใช้สำหรับการจำหน่ายสินค้า ผู้จัดงานเอกชน การแสดงคอนเสิร์ต สำหรับบริเวณสนามหน้าเมืองฝั่งขวาบริเวณทางเข้าอำเภอเมืองฯ(หน้า ร.5) ฝั่งตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า มผช. สินค้าพื้นบ้าน สินค้าเกษตร กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับบนถนนหน้าสถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้งเส้น จะใช้สำหรับการจำหน่ายสินค้าของผู้จัดงานเอกชน และบริเวณวัดพระแก้วภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ใช้จัดพิธีทอดผ้าป่าแถว

ในส่วนของกิจกรรมการจัดงาน ภาคเช้า จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันสารทไทย ณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร ชมนิทรรศการเกษตรที่เกี่ยวกับกล้วยไข่ การออกร้านจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมภาครัฐและเอกชน การประกวด,จำหน่าย กล้วยไข่ดิบ-สุก ภาคบ่าย ชมการสาธิตพร้อมจำหน่ายอาหารพื้นบ้านกลุ่มเกษตรกร ขบวนแห่รถกล้วยไข่ จำนวน 13 ขบวน ซึ่งจะเคลื่อนจากโรงแรมชากังราวริเวอร์วิวมายังบริเวณลานโพธิ์ ชมพิธีเปิดงาน ณ บริเวณเวทีกลาง ภาคค่ำ การทอดผ้าป่าแถว การแสดงบนเวทีกลาง ชมการแสดงคอนเสิร์ต และมหรสพต่าง ๆ มากมาย

แรม 15 ค่ำ เดือน 10 พบกัน ในวันสารทกับ งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง


กลับขึ้นด้านบน