Facebook Twitter
gPlus 
-

Hatyai Fashion Festival 2013
28 ก.ย. 56 - 28 ก.ย. 56

Hatyai Fashion Festival 2013
ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่ 28 กันยายน 2556

งานดังกล่าวได้้จัดงานโครงการสร้างสรรค์การท่องเที่ยว สร้างหาดใหญ่เป็นศูนย์กลาง วัฒนธรรม AEC Hatyai Fashion Festival 2013 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ และช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
กลับขึ้นด้านบน