Facebook Twitter
gPlus 
-

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย- ลาว
13 ก.ย. 56 - 15 ก.ย. 56

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย- ลาว
ณ ลำน้ำโขง อ.เมือง จ. บึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2556


ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันเรือยาวที่บึงกาฬเป็นขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำโขง โดยเริ่มต้นเมื่อปี 2510 มีการเชิญเรื่อในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเรือจาก สปป.ลาว เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากมีการแข่งเรือแล้วภายในงานยังจัดให้มีการออกร้านแสดงสินค้า โอท็อปจากทั่วประเทศ

กลับขึ้นด้านบน