Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลคเณศจตุรถี
12 ก.ย. 56 - 14 ก.ย. 56

เทศกาลคเณศจตุรถี
ณ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ เทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ
วันที่ 12-14 กันยายน 2556พิธีอัญเชิญ และบวงสรวงบูชาพระพิฆเนศ โดยประกอบเป็นริ้วขบวนใหญ่ (ตามความเชื่อว่าพระองค์จะเสด็จลงมาเพื่อประทานพรแก่มนุษย์)กลับขึ้นด้านบน