Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลบุญเดือนสิบ
28 ก.ย. 56 - 7 ต.ค. 56

เทศกาลบุญเดือนสิบเมืองนคร
ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2556 - 7 ตุลาคม 2556
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชสืบสานประเพณีบุญเดือนสิบ ชมขบวนแห่หฺมฺรับ ขบวนแห่จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พิธียกหฺมฺรับไปวัด เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ชมการประกวดหฺมฺรับนิทรรศการ การออกร้าน จำหน่ายสินค้าโอทอป รำวงเวียนครกมหกรรมขนมพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรมมากมายกลับขึ้นด้านบน