Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันส้มโอขาวแตงกวา
6 ก.ย. 56 - 15 ก.ย. 56

งานวันส้มโอขาวแตงกวา
ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
วันที่ 6 – 15 กันยายน 2556


งานวันส้มโอขาวแตงกวา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน 2556 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ชมขบวนแห่ของแต่ละอำเภอ ขบวนส้มโอ การจัดประกวดส้มโอ การจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวา การจัดประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอขาวแตงกวา การประกวด “นางงามส้มโอชัยนาท” การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ไม้ผล กิ่งพันธุ์ การจัดมหกรรมอาหารอร่อย การออกร้านค้าจำหน่ายสินค้า ราคาถูก การจัดกิจกรรมสาธิตการผลิตและการจำหน่ายสินค้า OTOPฯลฯ

กลับขึ้นด้านบน