Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีไหว้พระจันทร์
17 ก.ย. 56 - 19 ก.ย. 56

ประเพณีไหว้พระจันทร์
วันที่ 17 กันยายน 2556 - 19 กันยายน 2556
จ.ภูเก็ต


เทศกาลประเพณีทองถิ่นโดยชาวไทยเชื้อสายจีน เทศบาลนครภูเก็ต
ภายในงานพบกับ กิจกรรมงานออกร้านสินค้าพื้นเมืองและอาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ มีสาธิตการพับกระดาษแบบจีนและจำลองโต๊ะหมู่บูชาการไหว้พระจันทร์กลับขึ้นด้านบน