Facebook Twitter
gPlus 
-

งานบุญพวงมาลัย ในประเพณีบุญข้าวประดับดินบ้านกุดหว้า
3 ก.ย. 56 - 4 ก.ย. 56

งานบุญพวงมาลัย ในประเพณีบุญข้าวประดับดินบ้านกุดหว้า
ณ วัดกกต้องกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 3 กันยายน 2556 - 4 กันยายน 2556วันที่ 3 กันยายน 2556

13.30 น. ชมการสาธิตท้ามาลัยไม้ไผ่ และร่วมกับชาวบ้านร้อยปัจจัยไทยธรรมถวายพระ
16.00 น. ร่วมขบวนแห่ยอดต้นพวงมาลัย และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
20.00 น. สมโภชต้นพวงมาลัย และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ล้าผู้ไท)

วันที่ 4 กันยายน 2556

06.30 น. ร่วมท้าบุญตักบาตร ไหว้พระรับศีล ถวายภัตตาหารเช้า และถวายต้นมาลัยไม้ไผ่
10.00 น. ถวายข้าวประดับดิน ฟังพระธรรมเทศนา และถวายภัตตาหารเพล


กลับขึ้นด้านบน