Facebook Twitter
gPlus 
-

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดพิจิตร
7 ก.ย. 56 - 8 ก.ย. 56

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดพิจิตร
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2556
วันแข่ง วันที่ 7-8 กันยายน 2556
ณ บริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง จ.พิจิตรการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชิงแชมป์เรือยาวแห่งประเทศไทยที่จะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2556 โดยในวันที่ 7-8 กันยายน 2556 จะเป็นวันแข่งขันชิงเจ้าแห่งความเร็วในสายน้ำในแม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง สนามแข่งขันที่ สมาคมเรือพายยอมรับให้เป็นสนามมาตรฐานระดับสากลที่มีความสนุกสนาน มีความยุติธรรมในการตัดสิน มีกองเชียร์เรือที่มาสร้างความสนุกสนานควบคู่กับความตื่นเต้นเร้าใจของฝีพายเรือและการพากษ์เรือที่ตื่นเต้นเร้าใจด้วยเช่นกัน


โดยในปีนี้ทุกภาคส่วนมอบให้วัดท่าหลวง เป็นผู้มีอำนาจจัดการเด็ดขาด โดยมีภาคประชาชนและส่วนราชการเป็นผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อจะได้ควบคุมรายจ่ายและสามารถตรวจสอบรายรับจากผู้สนับสนุนงานให้มีเงินคงเหลือเพื่อใช้ในภารกิจของสงฆ์ ต่อไป รวมถึงให้ตั้งเป็นกองทุนจัดงานแข่งเรือในปีต่อๆไปให้สมพระเกียรติของถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นการชิงแชมป์แห่งประเทศไทยในสนามแห่งนี้

กลับขึ้นด้านบน