Facebook Twitter
gPlus 
-

ท่องเที่ยวเรียนรู้ตามรอยพระราชดำริ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 56 - 11 ส.ค. 56

ท่องเที่ยวเรียนรู้ตามรอยพระราชดำริ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร
วันที่ 11 สิงหาคม 2556การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก และสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดรายการนำเที่ยว “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คู่ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 นี้ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้จากประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้และร่วมภาคภูมิใจในการรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสืบไป


นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร คือ 1 ในศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทั่วประเทศ จนขยายออกไปนับร้อยนับพันโครงการ จึงได้เกิดเป็น “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษาวิจัยทดลองแสวงหาแนวทางและวิธีที่พิสูจน์ว่าได้ผลจริงในการพัฒนาด้านต่างๆที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของประชาราษฎรในแต่ละภูมิภาคนั้นๆ และ จากผลสำเร็จต่างๆ ของการศึกษา ทดลอง และการแสวงหาวิธีการพัฒนา จึงได้นำมาสร้างเป็นองค์ความรู้เป็น ”ตัวอย่างแห่งความสำเร็จ” ในการพัฒนาแก้ปัญหาของภาคอีสาน ซึ่งมี 19 ผลสำเร็จที่โดดเด่นได้แสดงไว้ในลักษณะ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการสั่งสมองค์ความรู้และทฤษฏีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในลักษณะ “สร้างน้ำ เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” ได้อย่างชัดเจนและยั่งยืน


“โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คู่ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” นี้ มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 นำเที่ยวนำนักท่องเที่ยวออกเดินทางจาก จ.มุกดาหารและนครพนม เดินทางไปร่วมกิจกรรม ในราคาพิเศษท่านละ 499 บาท โดยเริ่มกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานฯ ชมนิทรรศการความเป็นมาของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” นั่งรถรางชมกิจกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ “สามดำมหัศจรรย์” และการเกษตรผสมผสาน รับประทานอาหารว่างเมนูจากผืนป่าภูพาน “ภูพานฟาสต์ฟู้ด” และร่วมทำกิจกรรม “คืนกล้วยไม้สู่ผืนป่า” สนองพระราชดำริ ฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ หลังจากรับประทาน


อาหารกลางวัน แล้วจึงเดินทางไปยังพระราชตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมเยี่ยมชมพระตำหนักฯ นอกจากนี้ยังนำนักท่องเที่ยวไปกราบสักการะพระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อองค์แสน ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านเมืองสกลนคร และชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธวาส เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.นครพนม เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 042-513490-1
E-mail:tatphnom@tat.or.th www.tatsanuk.blogspot.com

และสำรองที่นั่งเพิ่มเติมได้ที่ จังหวัดนครพนม: 081-3291938 (คุณบุญทัน) ,086-7155364 (คุณบี) จังหวัดมุกดาหาร: 080-4035032 (คุณนิว), 081-0512666 (คุณสัจจา)

กลับขึ้นด้านบน