Facebook Twitter
gPlus 
-

การแข่งขันเรือยาวประเพณี สืบสานตำนานเจ้าพระยา ครั้งที่ 9
24 ส.ค. 56 - 25 ส.ค. 56

การแข่งขันเรือยาวประเพณี สืบสานตำนานเจ้าพระยา ครั้งที่ 9
ณ ลำน้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบรี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2556การแข่งขันเรือยาวประเพณี เป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่ต้องสือสาน เผยแพร่ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความเป็นไทย ประเภทการแข่งขันที่จัดในปี 2556 ประกอบด้วย เรือยาวประเพณี 55 ฝีพาย เรือยาวประเพณี 40 ฝีพาย เรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย โดยขัดเลือกทีมจากผลการแข่งขันตลอดปีที่ผ่านมา

กลับขึ้นด้านบน