Facebook Twitter
gPlus 
-

Family's Book Festival 2013
17 ก.ค. 56 - 23 ก.ค. 56

Family's Book Festival 2013
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 17 - 23 กรกฏาคม 2556สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในนามของภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน และผู้ปกครอง จึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน ครั้งที่ 2 (Family’s Book Festival 2013) เพื่อกระตุ้นให้เด็กเยาวชน ตลอดจนผู้ใหญ่ทุกอาชีพตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ และการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กและเยาวชนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่นิสัยใฝ่เรียนรู้รักการอ่าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคนในชาติต่อไปในอนาคต


ภายในงานพบกับร้านจำหน่ายหนังสือเด็ก แบบเรียน หนังสือประกอบการเรียน และสื่อการศึกษาเด็ก หนังสือทั่วไป หนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น พร้อมกับนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการอบรมสัมมนาทางวิชาการ

กลับขึ้นด้านบน