Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน
10 ก.ค. 56 - 12 ก.ค. 56

งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน
วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2556
จ.เลยขบวนแห่ขบวนผีตาโขน,การประกวดหน้ากากผีตาโขน ,การประกวดผีตาโขนน้อย, การแสดงของชุมชนต่างๆ, ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์, การออกร้านของส่วนราชการเอกชน, การแสดงสินค้าพื้นเมือง, การจำหน่ายสินค้า OTOP, การแข่งขันจุดบั้งไฟ

กลับขึ้นด้านบน