Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี
22 ก.ค. 56 - 24 ก.ค. 56

ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2556ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีในปีนี้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนา และการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญใน 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอโดยผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษา พื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน พร้อมทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอ


วันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม ชมการประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่ และชมการจัดโชว์รถต้นเทียนพรรษา และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เพื่อเฉลิมฉลองสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


กลับขึ้นด้านบน